Agnieszka Durlik

Dyrektor Generalny Sądu Arbitrażowego przy KIG

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szkoły Głównej Handlowej.

Od wielu lat ekspert organizacji samorządowych przedsiębiorców specjalizujący się w tematyce gospodarczej i prawnej związanej z zasadami zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, jak również tematyką prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Współautor szeregu publikacji z zakresu m. in. rzecznictwa interesów, przeciwdziałania korupcji.

Agnieszka Grabowska-Łysyszyn

Zastępca Dyrektora Generalnego Sądu Arbitrażowego przy KIG

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka oraz doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Mediator Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Global Resolutions Organization.

W Sądzie Arbitrażowym przy KIG pracuje od 2013 r. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem handlowym oraz arbitrażem. Sekretarz administracyjny w  kilkuset postępowaniach arbitrażowych prowadzonych w języku polskim i angielskim.

Data spotkania: 28.04.2020

Godzina spotkania: 13:00

Sposób komunikacji: Microsoft Teams

Limit uczestników: 20

Rejestracja:

Zapisy na wybrane wydarzenie zostały zakończone. Prosimy o wybór innego terminu lub zapisanie się na listę rezerwową.