Patrycja Fingas

Radca prawny w Andersen Tax & Legal, Poland

Specjalistka z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa zamówień publicznych oraz prawa procesowego. Zajmuje się również regulacją terenowo-prawną, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki służebności przesyłu. Posiada bogate doświadczenie przy obsłudze procesów inwestycyjnych, w tym w szczególności inwestycji liniowych, wodno-kanalizacyjnych oraz z realizowanych z uwzględnieniem dostaw i montażu konstrukcji stalowych. W ramach obsługi procesów inwestycyjnych doradza od etapu przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia, po rozliczenia inwestycji. Wielokrotnie reprezentowała klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz w procesach sądowych związanych z realizacją i rozliczeniem procesów inwestycyjnych. Doradzała przy projektach współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym w ramach POIiŚ oraz CEF. Ma wieloletnią praktykę w opracowywaniu i negocjowaniu kontraktów handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem  umów o roboty budowlane, w tym opartych o warunki kontraktowe FIDIC. Patrycja posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, przedsiębiorców świadczących usługi projektowe, z uwzględnieniem problematyki własności intelektualnej, a także w obsłudze roszczeń odszkodowawczych związanych z likwidacją szkód majątkowych.

Adrian Luty

Aplikant radcowski w Andersen Tax & Legal, Poland

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz administracyjnym, w tym w szczególności w szeroko pojętym prawie nieruchomości. Posiada doświadczenie w stałej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z zakresu prawa spółek, prawa handlowego, restrukturyzacji i obrotu nieruchomościami. Na bieżąco przygotowuje projekty umów, statutów, regulaminów, opinii prawnych i pism procesowych. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej. Realizuje także projekty z zakresu zamówień publicznych – doradza wykonawcom i zamawiającym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także sporządza odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Data spotkania: 19.05.2020

Godzina spotkania: 11:00

Sposób komunikacji: Microsoft Teams

Limit uczestników: 20

Rejestracja:

Zapisy na wybrane wydarzenie zostały zakończone. Prosimy o wybór innego terminu lub zapisanie się na listę rezerwową.