Patrycja Fingas

Radca prawny w Andersen Tax & Legal, Poland

Specjalistka z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa zamówień publicznych oraz prawa procesowego. Zajmuje się również regulacją terenowo-prawną, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki służebności przesyłu. Posiada bogate doświadczenie przy obsłudze procesów inwestycyjnych, w tym w szczególności inwestycji liniowych, wodno-kanalizacyjnych oraz z realizowanych z uwzględnieniem dostaw i montażu konstrukcji stalowych. W ramach obsługi procesów inwestycyjnych doradza od etapu przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia, po rozliczenia inwestycji. Wielokrotnie reprezentowała klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz w procesach sądowych związanych z realizacją i rozliczeniem procesów inwestycyjnych. Doradzała przy projektach współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym w ramach POIiŚ oraz CEF. Ma wieloletnią praktykę w opracowywaniu i negocjowaniu kontraktów handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem  umów o roboty budowlane, w tym opartych o warunki kontraktowe FIDIC. Patrycja posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, przedsiębiorców świadczących usługi projektowe, z uwzględnieniem problematyki własności intelektualnej, a także w obsłudze roszczeń odszkodowawczych związanych z likwidacją szkód majątkowych.

Klaudia Raczek

Andersen Tax & Legal, Poland

Wspiera radców prawnych i adwokatów w obsłudze korporacyjnej spółek handlowych, prawie zamówień publicznych, prawie pracy, prawie ochrony środowiska, a także w zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych. Przygotowuje projekty umów, opinii i zalecenia prawne, a także sporządza pisma procesowe w sprawach cywilnych i gospodarczych z uwzględnieniem prawa własności intelektualnej. Wspiera w sporządzaniu niezbędnej dokumentacji na potrzeby procedury zamówień publicznych, a jako członek zespołu RODO opracowuje dokumentacje ochrony danych osobowych oraz przygotowuje klientów do stosowania przepisów RODO. Autorka publikacji naukowych, w tym rozdziału w monografii naukowej z zakresu prawa kolizyjnego.

Data spotkania: 16.04.2020

Godzina spotkania: 11:00

Sposób komunikacji: Microsoft Teams

Limit uczestników: 20

Rejestracja:

Zapisy na wybrane wydarzenie zostały zakończone. Prosimy o wybór innego terminu lub zapisanie się na listę rezerwową.