Adam Trawiński

Associate Partner w Grupie UHY ECA
Doradca podatkowy

Doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale doradztwa podatkowo-prawnego jednej z firm Big4, gdzie uczestniczył w wielu projektach w szczególności dotyczących międzynarodowego prawa podatkowego oraz z dziedziny fuzji i przejęć. Ostatnio związany z wiodącą kancelarią doradztwa podatkowego w Polsce, w której wraz z zespołem zajmował się prowadzeniem projektów restrukturyzacyjnych.

W ramach UHY ECA Adam kieruje działem doradztwa podatkowego oraz zajmuje się rozwijaniem usług doradztwa prawnego dla polskich i zagranicznych podmiotów.

Adam jest ekspertem z zakresu podatku dochodowego, specjalizuje się m.in. w międzynarodowym prawie podatkowym  oraz zagadnieniach związanych z sukcesją i ochroną majątku. Adam jest autorem i współautorem komentarzy oraz artykułów z zakresu prawa podatkowego w prasie codziennej i czasopismach specjalistycznych.

Data spotkania: 07.05.2020

Godzina spotkania: 14:00

Sposób komunikacji: Microsoft Teams

Limit uczestników: 20

Rejestracja:

Zapisy na wybrane wydarzenie zostały zakończone. Prosimy o wybór innego terminu lub zapisanie się na listę rezerwową.