Marek Bartyzel

Client Solutions Product Specialist
Dell Technologies

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (obecnie Uczelnia Łazarskiego) na kierunku: Handel Zagraniczny.

Od 2004 roku związany z branżą IT, przez wiele lat pracował w dystrybucji gdzie zaczęła się jego przygoda z rozwiązaniami wirtualnych desktopów i dedykowanymi urzędzeniami dla VDI w postaci terminali Dell WYSE „thin clients”.

Od 2016 roku pracuje w DELL Polska, gdzie był odpowiedzialny za rozwój i sprzedaż Cloud Client Computing w regionie CEE. Od tego roku koncentruje się na rynku Polskim w zakresie całego portfolio Dell Client Solutions (laptopy, desktopy, terminale i stacje graficzne).

Wolny czas lubi spędzać z rodziną i przyjaciółmi grając w gry planszowe, jazdę na rowerze jak również wykorzystując go na zwiedzanie ciekawych miejsc w Polsce.

mec. Roman Bieda

Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Biznes A.I. w Akademii Leona Koźmińskiego

Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna.

Od prawie 15 lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT (umowy wdrożeniowe, outsourcingowe, licencje itp.), ochroną danych osobowych.

Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO.

Przewodniczący podgrupy roboczej ds. prawnych aspektów AI powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac grupy roboczej brak udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”.

Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy oraz trenera. Wykłada przedmioty związane
z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Szkole Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, IPI PAN).  Prelegent na szeregu konferencjach naukowych. Autor publikacji prawniczych.

Współpracownik naukowy Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii Uniwersytety Opolskiego.

Jacek Chmielecki

Akademia Leona Koźmińskiego

Przez ostatnie 20 lat zajmował menadżerskie stanowiska w największych i jednych z najbardziej innowacyjnych firm na świecie z branży IT: Cisco Systems, SAP, Microsoft, Google, Juniper pracując na międzynarodowych rynkach: Centralnej Europy, Rosji, Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Ameryce Łacińskiej. Zarządzał działami Sprzedaży, Telesprzedaży, Kanałem Sprzedaży Pośredniej przez Partnerów, Działem Obsługi Klientów oraz jest autorem Strategii Rozwoju kanału sprzedaży w segmencie SMB w 126 krajach.

Obecnie jest również Partnerem Zarządzającym i głównym trenerem i konsultantem Do&Have, mówcą na konferencjach branżowych i wyższych uczelniach. Wykładowca na studiach MBA Akademii L. Koźminskiego, Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce.

Prowadzi mowy motywacyjne, szkolenia dla Firm i Klientów indywidualnych z zakresu komunikacji , sprzedaży, prezentacji, przywództwa, rekrutacji, motywacji, obsługi klienta, kultury organizacji. Wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego.

Inwestuje na rynku nieruchomości oraz w różne projekty biznesowe.

dr Iwona Cieślak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu
Członek Zarządu Koźmiński Business Hub sp. z o.o.
Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego

Koordynator merytoryczny studiów podyplomowych: audyt wewnętrzny, zarządzanie w małej i średniej firmie, rachunkowość – akredytacja ACCA. Specjalista z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości. Certyfikowany trener biznesu i szkoleniowiec. Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw na sytuację finansową przedsiębiorstwa jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Certyfikowany menadżer zarządzania ryzykiem. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współtworzy i prowadzi zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego.

prof. dr hab. Dorota Dobija

Ekspert w dziedzinie rachunkowości i finansów
Dyplomowany księgowy
Partner merytoryczny Center of Exellence Akademii Leona Koźmińskiego

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunek: Cybernetyka ekonomiczna i informatyka. Trener biznesu. Stypendystka Fundacji Fulbrighta. Jest Kierownikiem Katedry Rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego. Pracowała jako profesor wizytujący w wielu uniwersytetach w USA i w Europie. Koordynator kilku krajowych i międzynarodowych projektów badawczych w zakresie pomiaru kapitału intelektualnego, ładu korporacyjnego i sprawozdawczości finansowej.  Laureatka licznych nagród i wyróżnień naukowych. Jest autorką wielu prac z zakresu rachunkowości, finansów, zarządzania kapitałem intelektualnym i ładu korporacyjnego. Wykładowca rachunkowości zarządczej na prestiżowych programach menedżerskich prowadzonych we współpracy z ESCP Europe i Bradford University oraz programie Euro*MBA. Vice-President European Academy of Management. Członek rad nadzorczych instytucji z sektora finansowego.

Agnieszka Durlik

Dyrektor Generalny Sądu Arbitrażowego przy KIG

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szkoły Głównej Handlowej.

Od wielu lat ekspert organizacji samorządowych przedsiębiorców specjalizujący się w tematyce gospodarczej i prawnej związanej z zasadami zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, jak również tematyką prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Współautor szeregu publikacji z zakresu m. in. rzecznictwa interesów, przeciwdziałania korupcji.

Patrycja Fingas

Radca prawny w Andersen Tax & Legal, Poland

Specjalistka z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa zamówień publicznych oraz prawa procesowego. Zajmuje się również regulacją terenowo-prawną, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki służebności przesyłu. Posiada bogate doświadczenie przy obsłudze procesów inwestycyjnych, w tym w szczególności inwestycji liniowych, wodno-kanalizacyjnych oraz z realizowanych z uwzględnieniem dostaw i montażu konstrukcji stalowych. W ramach obsługi procesów inwestycyjnych doradza od etapu przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia, po rozliczenia inwestycji. Wielokrotnie reprezentowała klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz w procesach sądowych związanych z realizacją i rozliczeniem procesów inwestycyjnych. Doradzała przy projektach współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym w ramach POIiŚ oraz CEF. Ma wieloletnią praktykę w opracowywaniu i negocjowaniu kontraktów handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem  umów o roboty budowlane, w tym opartych o warunki kontraktowe FIDIC. Patrycja posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, przedsiębiorców świadczących usługi projektowe, z uwzględnieniem problematyki własności intelektualnej, a także w obsłudze roszczeń odszkodowawczych związanych z likwidacją szkód majątkowych.

Jakub Gałęga

Marketing and E-Commerce Director w Senetic

Na stanowisku marketing and e-commerce directora jest odpowiedzialny za intensyfikację działań marketingowych oraz rozwój sprzedaży internetowej w Polsce i na rynkach międzynarodowych. Gałęga wcześniej był związany z takimi markami jak BMW Group, RTB House, Aviva, T-Mobile, Neonet. Pracował w międzynarodowych organizacjach w Polsce, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Włoszech, Wielkiej Brytanii oraz na Litwie.

Entuzjasta Digital Marketingu z ponad 11-letnim doświadczeniem w pracy we wszystkich cyfrowych punktach styczności z konsumentami, w tym: SEM, SM, Display, Affiliates, E-commerce, Web analytics i CRM. Tworzy oparte na danych strategie marketingu cyfrowego i e-commerce.

Agnieszka Grabowska-Łysyszyn

Zastępca Dyrektora Generalnego Sądu Arbitrażowego przy KIG

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka oraz doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Mediator Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Global Resolutions Organization.

W Sądzie Arbitrażowym przy KIG pracuje od 2013 r. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem handlowym oraz arbitrażem. Sekretarz administracyjny w  kilkuset postępowaniach arbitrażowych prowadzonych w języku polskim i angielskim.

Grela Mateusz

Inżynier rozwiązań sieciowych

Posiada wieloletnie doświadczenie merytoryczne i praktyczne. Swoją przygodę z IT zaczynał już na studniach pracując u lokalnego operatora sieci bezprzewodowych/ISP. Bardzo dobrze zna rynek producentów rozwiązań sieciowych, przede wszystkim: Cisco, HPE/Aruba, Mikrotik, Ubiquiti, Teltonika, Allited Telesis, Zyxel, Ruckus. Jego główną specjalizacją jest projektowanie bezpiecznych i niezawodnych sieci bezprzewodowych dla biur, sal konferencyjnych, hoteli, magazynów i hal produkcyjnych, jednak inne zagadnienia sieciowe nie stanowią dla niego tajemnicy. Jest cenionym doradcą technicznym, który nie boi się wyzwań, zawsze jest otwarty na dialog i stara się spełnić wszystkie wymagania klienta. Jego dewiza to: niekoniecznie drożej znaczy lepiej.
Oprócz pasji do rozwiązań sieciowych interesuje się też innymi technologiami około sieciowymi jak automatyka domowa, monitoring CCTV.

Bartosz Habaj

Digital Finance Manager
Certified Internal Auditor
Aplikant na Biegłego Rewidenta

Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Rozpoczynał karierę zawodową w dziale Audytu KPMG. Następnie zdobywał doświadczenie w szeregu międzynarodowych korporacji pełniąc kluczowe role jako Kontroler Finansowy oraz Finance Manager także w strukturach regionalnych. Posiada ponad 10 lat doświadczenia w obszarach finansów strategicznych, finansów korporacyjnych, kontrolingu, raportowania zarządczego, budżetowania i prognozowania finansowego, procesach i procedurach finansowych, zarządzaniu płynnością, podatkach, finansach centrów R&D. Jest Certyfikowanym Audytorem Wewnętrznym, aplikantem na Biegłego Rewidenta oraz poszerza swoje kompetencje realizując certyfikacje ACCA i CIMA. Posiada także praktyczną wiedzę w zakresie transformacji technologicznej w finansach, zarządzania projektami rozwoju systemów finansowych, wdrażaniu procesów i automatyzacji. W UHY jest głównie odpowiedzialny za zarządzanie warszawskim zespołem outsourcingu oraz budowanie dla klientów rozwiązań kontrolingowych i raportowych a także wdrażanie procedur finansowych i usprawnień w ramach projektów transformacji cyfrowej.

Mikołaj Hewelt, MBA

Partner, Doradca podatkowy, Doradca restrukturyzacyjny, Syndyk masy upadłościowej

Specjalizuje się w zakresie bieżącego doradztwa w zakresie prawa administracyjnego oraz podatkowego, jak również prowadzeniu postępowań kontrolnych i podatkowych. W ramach prowadzonej praktyki przeprowadza liczne audyty prawno-podatkowe w przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych. Przygotowuje rekomendacje i koncepcje, a następnie nadzoruje wdrażanie procesów restrukturyzacyjnych. Występuje jako pełnomocnik procesowy w licznych postępowaniach sądowoadministracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

Jest prelegentem na studiach podyplomowych oraz na szkoleniach branżowych i konferencjach, a także autorem licznych publikacji w specjalistycznych czasopismach podatkowych. 

prof. dr hab. Dariusz Jemielniak

Pracuje aktualnie na MIT i Harvardzie, ale w sierpniu wraca do Akademii Leona Koźmińskiego. Jest najmłodszym w historii przedstawicielem nauk społecznych i humanistycznych wybranych do Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w strategii high-tech i organizacjach wirtualnych. Jest członkiem dziesięcioosobowej Rady Powierniczej Wikimedia (wydawcy Wikipedii), ma też doświadczenie z konsultingu i startupów.

Daniel Kaczmarczyk

DKA

Wychowywał się w Leszczynach. Po ukończeniu szkoły muzycznej I stopnia w Żorach kontynuował naukę przez rok w szkole muzycznej II stopnia w Rybniku. Głównym instrumentem Daniela Kaczmarczyka był klarnet i fortepian. Jest absolwentem nauk politycznych i germanistyki oraz podyplomowych studiów w zakresie comparative politics na Iowa State University w Stanach Zjednoczonych.

Pierwszą płytę Debiut wydał w maju 2003 roku w wytwórni S.P. Records. Album promowały dwa utwory z teledyskami: „Jakby to było” oraz „Marzenia”. W sierpniu 2004 wydał drugi album pod tytułem Król aniołów (singlem z płyty był utwór o tym samym tytule), a w 2005 roku nielegal pt. Ciemne strony.

Czwarta płyta DKA która miała nazywać się Exegi Monumentum z przyczyn niezależnych od muzyka nie została wydana w SP Records. Ta sama płyta pod nazwą Stawiam sobie pomnik ukazała się w sklepach w 2006 r. wydana przez wytwórnię My Music. Singlem promującym ten album był utwór „Wybacz”. We wrześniu 2007 DKA wydał kolejną płytę pod tytułem Nowy sen. Według artysty album swoim stylem różnił się od poprzednich. DKA zapowiadał szukanie nowych rozwiązań muzycznych. Płyta była promowana przez singel o tytule „Jak mam ufać sobie”.

Kolejny album artysty ukazał się w październiku 2008 roku. Szósta płyta, a zarazem trzecia z kolei wydana w My Music miała tytuł Mój dzień i była kontynuacją stylu znanego z płyty „Nowy sen”. 20 kwietnia 2009 ukazał się siódmy album artysty – Klimaty 2009. Tym razem raper wydał album nakładem własnej wytwórni – DonKillA Records pod pseudonimem „DKA DonKillA”.

Na 4 września 2009 zaplanowana została premiera ósmej płyty Daniela Kaczmarczyka. Od 15 sierpnia promował ją singiel „Między niebem a piekłem”. Tak jak miało to miejsce wcześniej w twórczości DKA, płyta nosi ten sam tytuł, co singel. Jest to kolejny album, który został wydany nakładem wytwórni DonKillA Beats.

4 czerwca 2011 do sklepów trafiła kolejna płyta DKA pt. Dekada. Została ona wydana nakładem wytwórni Olo Records, a dystrybucją całego materiału zajęła się Fonografika. 9 września 2011 roku odbył się pożegnalny koncert artysty. Jednak na oficjalniej stronie internetowej na 12 lutego 2012 zapowiedział premierę następnej płyty Czarny album.

Od 2013 roku DKA publikuje swoje nowe utwory na oficjalnym kanale YouTube. W październiku 2018 roku został nominowany do nagrody „Absolwent XXI” wieku”.

Łukasz Kaźmierczak

Microsoft Systems Engineer w Senetic

Ekspert technologii Microsoft z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem. Na co dzień zajmuje się rozwiązywaniem problemów informatycznych i wdrażam rozwiązania oparte m.in. o technologie chmurowe. Chętnie dzieli się swoją praktyczną wiedzą z wieloletnich wdrożeń.

Łukasz Kępiński

Tears of Joy 😂

Założyciel kreatywnej agencji influencerskiej – Tears of Joy 😂. Wcześniej rozwijał dział social media w agencji K2 a na estońskiej, surowej ziemi, uczył się w startupy. Szuka doskonałych połączeń strategii, mediów, komunikacji i sprzedaży. Od listopada 2017 roku, organizuje największe cykliczne wydarzenie dla twórców internetowych – Środa Dzień Bloga. 9 lat doświadczenia w digital marketingu.

dr Anna Kieszkowska-Grudny

Manager, doradca strategiczny i trener biznesu, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, coach, mentor
Założycielka Minds Of Hope i Instytutu BezStresu

Od ponad 25 lat zawodowo zajmuje się zarządzaniem z perspektywy strategicznej i executive na poziomie międzynarodowym i krajowym. Od 20 lat zaangażowana w projekty i prace R&D, od 19 lat trener i wykładowca, od 16 lat zawodowo związana z obszarem psychologii, psychoonkologii, psychoterapii i coachingu. 

Współtworzyła pierwszy w Polsce prywatny szpital kliniczny wraz z siecią placówek medycznych, którym zarządzała 7 lat. Laureatka wyróżnienia Manager Zdrowia – Zdrowie Publiczne 2012. Laureatka 2 złotych i 2 srebrnych medali na Międzynawowych Targach Innowacyjności w roku 2016, w tym za nowatorskie wykorzystanie terapii MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction). Pierwsza w Europie specjalistka w zakresie diagnostyki, leczenia i zarządzania stresem certyfikowana przez The American Institute of Stress. Wieloletnia prezes stowarzyszenia kobiet biznesu – LiderShe. Przewodnicząca Rady Naukowej i Kierownik studiów podyplomowych Akademia Przywództwa Kobiet  LiderShe. Ekspert w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – przewodnicząca 2 zespołów i wiceprzewodnicząca KIS1 w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji – Zdrowe Społeczeństwo.  

Od ponad 16 lat naukowo-badawczo zajmuje się psychologicznymi czynnikami rozwoju osobistego i zawodowego, jakością życia oraz zarządzaniem ryzykiem i wzrostem pokryzysowym. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, rozdziałów do książek oraz międzynarodowych doniesień konferencyjnych. Przygotowywała i/lub uczestniczyła w realizacji ponad 120 programów szkoleniowych i doradczych dla kilkudziesięciu firm. Specjalizuje się w pracy doradczej dla Zarządów w zakresie zarządzania zmianą, zarządzania stresem (#AntyStresoSfera), w szkoleniach dla kadry managerskiej rozwijających myślenie systemowe, zmieniających ograniczające nawyki myślowe, w realizacji programów budowania zespołów, a także w diagnozie potencjału kadry zarządzającej.  

Wykładowca Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w ramach kursów specjalizacyjnych dla lekarzy rodzinnych, neurologów, psychiatrów, kardiologów, onkologów i innych, zakresu zdrowia psychicznego, jakości życia oraz farmakoekonomiki. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w zakresie zarządzania zmianą, zarządzania energią, oceny potencjału zawodowego pracowników i współpracowników oraz tworzenia modeli oraz profilów kompetencji wraz z elementami motywacyjnymi.  

Więcej informacji dostępne pod adresem.  

Sebastian Kisiel

Senior Sales Engineer
Citrix Systems Poland

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie na rynku IT zdobyte w kraju, jak i w Europie Wschodniej. W polskim oddziale Citrix rozpoczął pracę w 2008 roku jako Inżynier Systemowy, odpowiedzialny za kanał partnerski i produkty służące do wirtualizacji desktopów i aplikacji. Obecnie piastuje stanowisko Starszego Inżyniera Wsparcia Sprzedaży. Współpracuje z głównymi, globalnymi partnerami Citrix m.in.: Microsoft, Cisco, IBM, HP, Dell, Fujitsu. Jest ekspertem z wieloletnim doświadczeniem technicznym w zakresie wdrażania inteligentnych środowisk pracy dla użytkowników końcowych w przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą.

Katarzyna Kolasa, PhD

Professor of Health Economics at Kozminski University
Head of Health Economics and Healthcare Management Division

Prof. Katarzyna Kolasa przez ostatnie cztery lata zdobywała doświadczenie z zakresu wyzwań związanych z ustalaniem cen i refundacją wyrobów medycznych. Od 2016 roku reprezentuje Straub Medical jako Global Market Access Lead, będąc głównym konsultantem zewnętrznym dla tej szwajcarskiej firmy rodzinnej. Wcześniej była zatrudniona na stanowisku Senior HEOR Director w GE Healthcare.

Prof. Kolasa posiada tytuł doktora z dziedziny ekonomiki zdrowia i jest autorką blisko 40 publikacji naukowych z dziedziny oceny technologii medycznych i farmakoekonomii. Opiniuje artykuły nadsyłane do tak prestiżowych czasopism jak: Health Policy, Value in Health, Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research, International Journal for Equity in Health oraz International Journal of Technology Assessment.

Rozległą wiedzę z zakresu ekonomii zdrowia zdobyła na Uniwersytecie w Yorku, Uniwersytecie w Lund i Uniwersytecie w Bergen, a także podczas międzynarodowych kursów doktoranckich z ekonomiki zdrowia i polityki zdrowotnej, organizowanych przez Szwajcarską Szkołę Zdrowia Publicznego.

Prof. Kolasa kieruje Zakładem Ekonomiki Zdrowia i Zarządzania Opieką Zdrowotną w ALK. Wizją Zakładu jest stanie się wiodącym polskim ośrodkiem badawczym w dziedzinie zdrowia cyfrowego w Europie. Współpracuje ściśle z ekonomicznymi partnerami z Uniwersytetu w Lund, Uniwersytetu w Atenach, Uniwersytetu Illinois, Uniwersytetu w Yorku oraz Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Berlinie.

Prof. Kolasa została nominowana przez Ministerstwo Nauki do reprezentowania Polski w COST Action CA17117, COST Association „Towards an International Network for Evidence based Research in Clinical Health Research”. Od stycznia 2019 roku jest współprzewodniczącą Global Special Interest Group for Digital Health utworzonej w ISPOR.

Grzegorz Kordeczka

Strateg e-marketingu, trener biznesu, przedsiębiorca

Właściciel 3 marek w tym m.in. WebDoctor.pl, eMarketing.pl oraz GK Grzegorz Kordeczka.

Szkoli, obsługuje, największe marki zarówno z sektora B2B jak i B2C. Realizował projekty strategiczne i szkoleniowe m.in. dla: ENEA, OSRAM, CURVER, MEDIA EXPERT, ORIFLAME, MIASTO POZNAŃ, UNIWERSYTET WARSZAWSKI.

Wykłada na kierunkach MBA oraz pokrewnych na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prelegent szkoleń i konferencji organizowanych przez tak znamienitych organizatorów jak: Milewski & Partnerzy, 360SBC, Braian Tracy International, SprawnyMarketing.pl.

Piszą o nim takie marki jak Puls Biznesu, Online Marketing, Sprawny Marketing czy Głos Wielkopolski.

Pomógł klientom, dzięki tworzonym przez niego i jego trenerów strategiom eMarketingowym, właściwie prowadzić działania w internecie, uzyskując dla nich zyski liczone w milionach złotych. Grzegorz szkoli przedstawicieli biznesu i korporacji skuteczności biznesu, eMarketingu, organizacji.

Jego warsztat inżynierii i metodologii należy do najbardziej zaawansowanych
i skutecznych co udowodnił już w setkach organizacji.

Stąd znane motto Grzegorza brzmi: Sukces to nie przypadek. Zostań reżyserem swojego szczęścia.

Jeśli masz dość braku realnych efektów ze swoich działań eMarketingowych i potrzebujesz gwarancji dobrze inwestowanych pieniędzy, które będą pracować dla Ciebie i Twojego przedsiębiorstwa – skontaktuj się ze mną, a na pewno Ci pomogę.

prof. Paweł Korzyński

Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi w ALK

W latach 2011-2013 realizował grant badawczy na Harvard University. Od 2015 rok współpracuje z INSEAD Business School w zakresie badań technostresu. Ekspert z zakresu przywództwa i zarządzania zasobami ludzkimi. Jego zainteresowania naukowe obejmują również internetowe sieci społecznościowe, w tym wykorzystanie mediów społecznościowych do wywierania wpływu, oraz strategie start-upów.
Z jego wiedzy w zakresie rekrutacji i selekcji, wykorzystania technologii w HR, motywacji pracowników oraz zarządzania sprzedażą korzystają zarówno korporacje, jak i firmy z sektora MŚP.

Autor wielu publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa i internetowych sieci społecznych w czasopismach takich jak International Journal of Manpower, European Management Journaal, Journal of Managerial Psychology, Business Horizons, Management Decision czy Harvard Business Review.

Marceli Kosiński

Enterprise Architekt
Citrix Systems Poland

Od dwóch dekad zawodowo związany z branżą informatyczną. Pracował między innymi dla firm Asseco Systems oraz Ericsson. Z Citrix Systems związany od ponad 6 lat. Początkowo przez ponad 4 lata zajmował się profesjonalnymi usługami Citrix. Po ponad 3 latach powrócił do Citrix i od połowy 2018 roku pracuje na stanowisku architekta w dziale Enterprise Architecture. Łącząc wiedzę techniczną i biznesową wspiera i doradza klientom w zakresie projektowania infrastruktur informatycznych i doboru odpowiednich rozwiązań Citrix, które pozwolą rozwiązać ich problemy biznesowe oraz zidentyfikować nowe możliwości. Posiada również szeroką wiedzę techniczną i operacyjną w zakresie prowadzenia i zarządzania dużymi i złożonymi projektami, skierowanymi do klientów zewnętrznych w Polsce i za granicą.

Kamil Kozioł

Starszy Prawnik w Andersen Tax&Legal

Specjalizuje się w ochronie danych osobowych oraz bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu wewnętrznych dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym polityk i procedur. Doradza w kwestiach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych, przeprowadza audyty zgodności z RODO, analizuje dokumentacje i przygotowuje raporty z audytu, na podstawie których doradza w kwestii wdrożenia systemu ochrony danych osobowych. Doradza w przypadkach naruszeń oraz incydentów dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych (tzw. „wycieki” danych i zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego) oraz w kwestiach ochrony danych w trakcie prowadzonych wewnętrznie postępowań (np. FCPA, audyty z zakresu prawa konkurencji). Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, RODO oraz bezpieczeństwa informacji dla członków zarządu, menadżerów oraz pracowników przedsiębiorstw, stowarzyszeń oraz urzędów.

 

Posiada doświadczenie w zakresie prawa własności intelektualnej oraz rejestracji znaków towarowych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Zajmuje się doradztwem gospodarczym – wchodził w skład zespołu, który przeprowadził jedną z największych restrukturyzacji ostatnich lat w województwie śląskim. Obsługuje spółki akcyjne notowane na GPW, a także doradza organizacjom typu non-profit, ze szczególnym uwzględnieniem Organizacji Pożytku Publicznego.

Pasjonat nowych technologii  – Internetu Rzeczy i wszystkiego z przedrostkiem „smart”, w wolnych chwilach zajmuje się strzelectwem sportowym i lataniem dronami.

Małgorzata Krzyżowska

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej oraz Komisji Legislacyjnej przy NRA. Konsultantka KIG. Członek Rady Ekspertów organizacji Biznes Na Fali. Współzałożycielka Aliant® International Law Firm z siedzibą w Zurichu. Członek Union Internationale des Avocats. Członek Konwentu Wyższej Szkoły Europejskiej im. J.Tischnera w Krakowie. Ukończyła szkolenia w zakresie odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych, uczestniczyła w seminariach zagranicznych obejmujących: prawne aspekty transakcji międzynarodowych, tworzenie wewnętrznych procedur bankowych, funkcjonowanie podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem budowania trwałych relacji z kontrahentami, odbyła szkolenie z zakresu prowadzenia mediacji i rozwiązywania sporów. Autorka porad eksperckich w dziennikach branżowych; ekspert Infor.pl. W 2018 roku wdrożyła autorski projekt „Przybliżamy prawo przedsiębiorcom” na kanale YouTube. Współtwórczyni pierwszego w Polsce programu mentoringowego, dedykowanego dla adwokatów i radców prawnych.

dr Magdalena Kuba

Doktor prawa specjalizujący się w obszarach: prawa pracy i prawa ochrony danych osobowych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego, kierownik studiów podyplomowych „Kadry i płace w prawie i w praktyce”, Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa ALK w okresie 2014-2015, wieloletni trener i konsultant firm doradczych i szkoleniowych, zajmuje się wdrażaniem rozwiązań z zakresu prawa pracy oraz standardów RODO w różnego typu organizacjach.

Doktor prawa specjalizujący się w obszarach: prawa pracy i prawa ochrony danych osobowych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego, kierownik studiów podyplomowych „Kadry i płace w prawie i w praktyce”, Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa ALK w okresie 2014-2015, wieloletni trener i konsultant firm doradczych i szkoleniowych, zajmuje się wdrażaniem rozwiązań z zakresu prawa pracy oraz standardów RODO w różnego typu organizacjach.

dr hab. Monika Latos-Miłkowska

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego
Kierownik Zakładu Prawa Pracy w Kolegium Prawa ALK

Uprzednio wieloletni pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji UW. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy, w tym monografii „Ochrona interesu pracodawcy”.  Współautorka komentarza do kodeksu pracy pod red. Prof. Ludwika Florka, autorka komentarza do ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Współautorka Systemu Prawa Pracy pod redakcją Prof. dr hab. K.W. Barana. Specjalizuje się w problematyce restrukturyzacji zakładów pracy, ochrony trwałości stosunku pracy, zbiorowego prawa pracy, uprawnień związanych z rodzicielstwem oraz ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Radca prawny specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa pracy. Doradca w procedurach zwolnień grupowych, łączeniu zakładów pracy, negocjowaniu zakładowych źródeł prawa pracy (układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych), rokowaniach w sporach zbiorowych.

Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

Jakub Leszewski

Lead Networking Sales Engineer
Citrix Systems Poland

Zawodowo z branżą IT związany od dwudziestu lat. W polskim oddziale Citrix pracuje od października 2018 roku, gdzie odpowiada zarówno za rynek polski, jak i kraje Europy Wschodniej, oferując wsparcie techniczne w procesie sprzedaży, w zakresie rozwiązań sieciowych Citrix (m.in. Citrix ADC, ADM oraz SD-WAN). Inżynier i architekt sieci oraz korporacyjnych centrów danych z doświadczeniem administracyjnym i wdrożeniowym, zainteresowany rozwiązaniami software-defined oraz automatyzacją.

dr Elżbieta Lis

Doradca podatkowy
Radca prawny
Partner w Andersen Tax & Legal, Poland

Jest cenioną specjalistką w zakresie podatków pośrednich (podatku VAT oraz podatku akcyzowego). Przeprowadza audyty podatkowe nastawione na identyfikację ryzyka podatkowego lub optymalizację rozliczeń. Opracowuje procedury zarządzania ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwach. Specjalizuje się w przygotowywaniu skutecznych podatkowo strategii w zakresie nabywania i sprzedaży składników majątkowych oraz realizacji projektów podatkowych typu due diligence. Reprezentuje klientów w sporach z organami podatkowymi i w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym w postępowaniach wymiarowych, postępowaniach o wydanie interpretacji podatkowych, postępowaniach o zwrot nadpłaty. Prowadzi szkolenia podatkowe w zakresie podatku CIT, VAT oraz akcyzy. Uczestniczka i prelegentka licznych szkoleń oraz konferencji krajowych i międzynarodowych. Autorka i współautorka licznych publikacji prasowych i książkowych na temat podatków pośrednich i podatku akcyzowego.

Adrian Luty

Aplikant radcowski w Andersen Tax & Legal, Poland

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz administracyjnym, w tym w szczególności w szeroko pojętym prawie nieruchomości. Posiada doświadczenie w stałej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z zakresu prawa spółek, prawa handlowego, restrukturyzacji i obrotu nieruchomościami. Na bieżąco przygotowuje projekty umów, statutów, regulaminów, opinii prawnych i pism procesowych. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej. Realizuje także projekty z zakresu zamówień publicznych – doradza wykonawcom i zamawiającym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także sporządza odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Karolina Małagocka

F-Secure

Mblisko 15-letnie doświadczenie w realizacji działań z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz komunikacji dotyczącej tematyki ochrony w internecieNa codzień współpracuje z operatorami i dostawcami mobilnymi takimi jak Netia, Liberty Global, Telecom Italia, Play, Polkotel i wielu innych. Przeprowadziła kilkadziesiąt badań, w kraju i międzynarodowych, dotyczących postrzegania kwestii bezpieczeństwa online i ochrony prywatności w Internecie. Na co dzień zajmuje się tworzeniem i realizacją strategii marketingowych dla rozwiązań z zakresu zabezpieczeń urządzeń mobilnych, danych prywatnaych i Internetu Rzeczy. Współpracuje z zespołem etycznych hakerów i laboratoriów zajmujących się zwalczaniem najnowszych zagrożeń cybernetycznych. Jest absolwentką programu bezpieczeństwa narodowego  na Daniel Morgan Graduate School of National Security w Waszyngtonie DC oraz doktorantką w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Rozprawę poświęciła weryfikacji do jakiego stopnia zaufanie do marki ma wpływ na działania perswazyjne zachęcające do dzielenia się informacjami prywatnymi w internecie.  Prowadzi zajęcia z cyfrowej transformacji, roli danych i technologii, cyberbezpieczeństwa oraz mediów społecznościowych. Jednocześnie od ponad 10 lat związana jest zawodowo z firmą F-Secure. 

Sławomir Michalik

Absolwent wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Ukończył menedżerskie studia podyplomowe na UE we Wrocławiu.

Przez większość zawodowej kariery działał na styku Biznesu i IT, oferując rozwiązania poprawiające efektywność działania aplikacji i usług biznesowych.

Kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z klientem enterprise w Polsce i Europie Wschodniej (bankowość, ubezpieczenia, telco, utilities).

Od 2016 CTO Omnilogy.

Zaangażowany w projekt UX, który ma na celu skrócenie dystansu poznawczego pomiędzy Dostawcą i odbiorcą usług cyfrowych.

Celem jest dostarczenie najlepszej jakości danych do tworzenia intuicyjnych aplikacji i usług cyfrowych, w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.

dr hab. Paweł Mielcarz

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Kierownik Katedry Finansów, Koordynator Merytoryczny studiów MBA dla Finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych. W trakcie pracy w Akademii pełnił także funkcję wicedyrektora Kolegium Zarządzania i Finansów, gdzie odpowiadał za rozwój anglojęzycznych studiów finansowych. Jako konsultant brał udział w kilkuset projektach doradczych oraz sesjach szkoleniowych z zakresu szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw. Jako biegły sądowy przygotowywał również ekspertyzy w procesach postępowań sądowych, prokuratorskich, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W karierze zawodowej profesor Mielcarz pełnił funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych. W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i dwóch pozycji książkowych. Profesor Mielcarz prowadził zajęcia w kilku europejskich uczelniach biznesowych a na stałe współpracuje z ESSCA, – École de Management. Ukończył m.in. programy Global Colloquium on Participant – Centered Learning oraz Case Study Workshop organizowane przez Harvard Business School. 

Stanisław Mielicki

Server Engineeer DCC, BU, CEE
Dell Technologies Poland

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej – specjalność Automatyka.
Zajmuje się konsultacjami związanymi z doborem rozwiązań IT odpowiadającym potrzebom przedsiębiorstw, wyborem technologii oraz strategiami wdrożeniowymi. Specjalizuje się w zagadnieniach infrastruktury serwerowej oraz sieciowej.
Posiada długoletnie praktyczne doświadczenie zdobyte w trakcie pracy w wielu uznanych firmach o profilu informatycznym. Obecnie pełni rolę inżyniera wspierającego projektowanie infrastruktury centrów obliczeniowych w zakresie technologii serwerowej firmy Dell EMC.

Łukasz Milic

Business Development Representative

Doświadczony administrator. Od wielu lat specjalizuje się w tematyce backup/storage. Obecnie odpowiada za kanał partnerski QNAP w południowej Polsce. Posiada bogate doświadczenie w wystąpieniach on-line oraz na konferencjach, certyfikowany trener QNAP. „Pan od QNAP na YouTube”. W wolnych chwilach miłośnik kawy, rozwiązań Apple i minimalizmu.

Karol Nowak

Kierownik Okręgu w Europejskim Koncernie Finansowym OVB Allfinanz

Absolwent wydziału Zarządzania oraz Finansów i Rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego.
Niezależny doradca, zawodowo zajmujący się analizą rynku ubezpieczeń w Polsce. Jego praca polega na tworzeniu indywidualnych planów finansowych w oparciu o ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia majątkowe dla firm i osób prywatnych. Specjalizuje się analizą sytuacji przedsiębiorców oraz ich rodzin pod względem sukcesji ich przedsiębiorstwa oraz wdrażaniem rozwiązań pomagających zabezpieczyć ich firmę. Autor oraz prelegent wielu szkoleń dotyczących tematyki rynku ubezpieczeń w Polsce, dla osób pracujących w branży ubezpieczeniowej oraz licznych grup społecznych, takich jak przedsiębiorcy, rolnicy, czy studenci. Uczestnik licznych szkoleń oraz konferencji dotyczących dziedziny finansów.

Przedsiębiorca – pierwszą własną działalność gospodarczą otworzył w wieku 20 lat.

Poza tematyką związaną z wykonywanym zawodem, Karol interesuje się oraz śledzi na bieżąco prawo podatkowe oraz spadkowe, co również pomaga mu połączyć tę wiedzę z elementami zabezpieczenia sukcesji przedsiębiorstw.

Magdalena Obrok

Microsoft Cloud Solutions Specialist w Senetic

Handlowiec, ale przede wszystkim partnerem w codziennych relacjach z Klientami. Pomaga małym i średnim firmom odnaleźć się w świecie Cloud, pokazując ludzką stronę Office 365. Postara się przybliżyć Państwu narzędzia Microsoft, które na co dzień sama wykorzytuje do pracy zdalnej.

Andrzej Oleszek

Systems Engineer
Dell EMC Poland

Absolwent Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej w zakresie Sieci Transportu Informacji. Zajmuje się nadzorowaniem i konsultacjami związanymi z procesem informatyzacji przedsiębiorstw, wyborem technologii oraz strategiami wdrożeniowymi. Specjalizuję się w zagadnieniach infrastruktury serwerowej oraz sieciowej. Posiada długoletnie praktyczne doświadczenie zdobyte w trakcie pracy w wielu uznanych firmach o profilu informatycznym. Obecnie pełni rolę Business Development Managera rozwiązań Data Center w zakresie technologii firmy Dell EMC. Obszary zainteresowań: zarządzanie, integracja oraz bezpieczeństwo systemów informatycznych.

Natalia Ożóg

Radca prawny, Doradca podatkowy, Doradca restrukturyzacyjny
Partner z Kancelarii AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy

Natalia Ożóg odpowiada za zespół ds. prawa pracy. Specjalizuje się w sprawach z zakresu indywidualnego (w ujęciu krajowym i międzynarodowym) oraz zbiorowego prawa pracy. Realizuje strategiczne projekty z zakresu optymalizacji zatrudnienia. W ramach praktyki AXELO zajmowała się również doradztwem prawnym w sprawach krajowych i zagranicznych. Jest autorką i współautorką licznych publikacji, w szczególności z zakresu prawa pracy. Prelegentka na wielu konferencjach i szkoleniach branżowych. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2015 r. Członek Rady Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan.

dr Marek Panfil

Pracuje w Katedrze Finansów w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem finansami, wyceną przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych, oceną opłacalności projektów inwestycyjnych, analizą finansową. Jego pasją jest dzielenie się doświadczeniem ze studentami, uczestnikami studiów podyplomowych. Jest kierownikiem merytorycznym i wykładowcą Podyplomowych Studiów Wycena Przedsiębiorstwa i Modelowanie Finansowe.  

 

Posiada 15-letnie doświadczenie doradcze (Polska i Kanada) w zakresie audytu wewnętrznego, analiz finansowych, zarządzania wartością, wycen przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych, pozyskiwania finansowania. Doświadczenia zawodowe zdobywał: 

  • Kanadzie – w KGHM International (spółka górnicza) – jako Internal Audit Manager i w EY jako Manager w Transaction Advisory Service, Valuation and Business Modeling)Uczył tam także Entrepreneurial Finance w Simon Fraser University Beedie School of Business w Vancouver oraz Corporate Finance VanWest College.  
  • w Polsce – w firmach konsultingowych, jako niezależny członek rad nadzorczych, wykładowca, mentor. Były członek rad nadzorczych i przewodniczący komitetu audytu w KGHM Polska Miedź oraz Interferie. Obecnie w Radzie Nadzorczej Niezależnego Domu Maklerskiego. Posiada bogate doświadczenia trenerskie. Prowadził zajęcia m.in. dla kadry menedżerskiej: BGK, ENEA, Grupa Azoty (Kędzierzyn-Koźle, Police), KGHM, Katowicki Holding Węglowy, PKN Orlen, PKO BP.  

Dagmara Plata-Alf

Akademia Leona Koźmińskiego

Pasjonatka marketingu i nowych technologii. Doradca i trener biznesu specjalizujący się w strategicznym doradztwie w obszarze marketingu internetowego i automatyzacji procesów marketingowo-sprzedażowych. Lider studiów magisterskich: zarządzanie w wirtualnym środowisku oraz Digital Marketing na Akademii Leona Kożmińskiego. Jest autorką licznych artykułów z zakresu marketingu oraz zarządzania, realizuje swoją pasję i dzieli się wiedzą także podczas gościnnych wykładów akademickich (m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej czy też Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie). Absolwentka studiów doktoranckich na Akademii Leona Koźmińskiego oraz MBA na University of Bedfordshire.

dr Błażej Podgórski

Adiunkt Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Specjalista z zakresu planowania i oceny projektów inwestycyjnych oraz zarządzania wartością z wykorzystaniem modelowania finansowego w VBAKoordynator Laboratorium Finansowego Bloomberga na Akademii Leona Koźmińskiego. Dyrektor R&D w projekcie GearShift dla spółki EccGames dofinasowanym z NCBiR. 

Prowadzi zajęcia z zakresu: podstaw finansów, zarządzania finansami, wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa, finansów międzynarodowych oraz zastosowania narzędzi informatycznych w finansach.  

W praktyce zawodowej (gospodarczej) zajmuje się doradztwem dla przedsięwzięć na wczesnym etapie istnienia (m.in. w ramach projektu Przedsiębiorcy w Sektorach Kreatywnych), oceną projektów inwestycyjnych i wyceny podmiotów (m.in. wycena 10Clouds), szacowaniem ryzyka finansowego (m.in. uczestnictwo w przygotowaniu programu oceny ryzyka małych i średnich przedsiębiorstw dla PKO Banku Polskiego). Autor wielu publikacji w czasopismach naukowych, takich jak: „Finance Research Letters”, „Financial Internet Quarterly”, „Master of Business Administration”. 

Karina Popieluch

Konsultant, trener, założyciel KaiZen HR i KaiZen IT
Kierownik merytoryczna studiów podyplomowych
Senior HR Business Partner oraz HR Business Partner
Wykładowca na studiach MBA w Akademii Leona Koźmińskiego

Blisko 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowiskach menedżerskich w obszarze zarządzania produkcją oraz sprzedażą w sektorze B2B, współpracując głównie z klientami z branży FMCG, IT oraz finansów. Obecnie, w ramach prowadzonej działalności, współpracuje z funduszami inwestycyjnymi i organizacjami komercyjnymi wspierając transformacje funkcji HR i realizując projekty budujące przewagę organizacji w oparciu o efektywne Zarządzanie Zmianą, Przywództwo i Kapitał Ludzki. Autorka książki HR Businsess Partner – rola, filary, perspektywy oraz wielu publikacji, a także uznany prelegent na konferencjach branżowych. W kwietniu 2018 jej osiągnięcia zostały uhonorowane nagrodą Polish Businesswomen Awards w kategorii: Lider w obszarze strategicznego Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 

Zofia Przymus

Akademia Leona Koźmińskiego

Absolwentka ekonomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i zarządzania Akademii Leona Koźminskiego w Warszawie, absolwentka Psychologii Biznesu dla Menadżerów przy ALK w Warszawie, ukończyła także kursy sommelierskie WSET 2 i WSET 3, oraz akademię HORECA Coca-Cola. Naukowo i zawodowo związania z problemami zarządzania restauracjami i gościnnością (hospitality). Kierownik studiów: HORECA management oraz Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Koordynator Studenckiego Ruchu Naukowego w ALK, Ekspert ds. badań i wprowadzania innowacji w Koźmiński Business Hub. Współpracowała m.in. z Coca-Cola HBC Polska, Winerią i restauracjami w Warszawie. 

Klaudia Raczek

Andersen Tax & Legal, Poland

Wspiera radców prawnych i adwokatów w obsłudze korporacyjnej spółek handlowych, prawie zamówień publicznych, prawie pracy, prawie ochrony środowiska, a także w zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych. Przygotowuje projekty umów, opinii i zalecenia prawne, a także sporządza pisma procesowe w sprawach cywilnych i gospodarczych z uwzględnieniem prawa własności intelektualnej. Wspiera w sporządzaniu niezbędnej dokumentacji na potrzeby procedury zamówień publicznych, a jako członek zespołu RODO opracowuje dokumentacje ochrony danych osobowych oraz przygotowuje klientów do stosowania przepisów RODO. Autorka publikacji naukowych, w tym rozdziału w monografii naukowej z zakresu prawa kolizyjnego.

Artur Rybarczyk

IT Pro

Z technologią Microsoft związany od zawsze. Na co dzień wdraża, szkoli i opowiada o technologiach chmurowych. W ostatnim czasie związany coraz mocniej z automatyzacją procesów biznesowych i platformami low-code. Jest przekonany, że odpowiednia adopcja przez użytkownika technologii wykorzystywanych w organizacji zwiększa efektywność w imię zasady „work less, do more”.
Pasjonat filmów science fiction i nowych technologii, w szczególności zagadnień związanych z technologią blockchain i bezpieczeństwem informacji. W wolnym czasie działa w stowarzyszeniach i społecznościach technologicznych z kręgu zainteresowań.

Michał Serafin

Associate Partner

Ekonomista; absolwent Politechniki Rzeszowskiej, specjalność Finanse i Rachunkowość. Doświadczenie zdobył podczas długoletniej pracy w Departamencie Cen Transferowych w jednej z największych polskich firm doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w opracowaniu dokumentacji podatkowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi, metodologii rozliczeń oraz projektów polityki cen transferowych dla podmiotów działających w wielu branżach.

Jarosław Sokolnicki

Head of Industry Solutions, Microsoft

Ekspert ds. transformacji cyfrowej branży Retail & Consumer Goods. Pracuje w firmie Microsoft od 15 lat gdzie odpowiada za rozwiązania branżowe do sektorów Handel Detaliczny i Dobra Konsumpcyjne. Twórca konceptów sklepu przyszłości dla branży Handlu detalicznego. Ekspert od zastosowania Nowych Technologii i Modelowania Biznesowego. Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału SiMR, ukończył również studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Projektami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego w Warszawie. Studia doktoranckie z Ekonomii na kierunku Zarządzanie, Akademii Leona Koźmińskiego. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej. Wieloletni inżynier i trener Microsoft, technologiami IT zajmuje się od 20 lat.

Monika Sońta

Od dwunastu lat zajmuje się rozwojem organizacji, szczególnie w obszarach: komunikacja wewnętrzna, zaangażowanie pracowników i wewnętrzne budowanie marki pracodawcy.

#InternalCommunication #EmployeeExperience #OrganisationalCulture

Doświadczony facylitator warsztatów rozwojowych dla organizacji metodą LEGO® SERIOUS PLAY® oraz Playmobil.pro. Jest jedynym w Polsce facylitatorem metody innowacji FORTH (http://www.forth-innovation.com) oraz jednym z pierwszych certyfikowanych Design Sprint Masterów (AJ&Smart). Doradza w obszarze projektowania doświadczeń pracowników, często wprowadzając podejścia z obszaru SCRUM i agile.

W Akademii Leona Koźmińskiego pracuje w zespole Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym MINDS: http://nerds.kozminski.edu.pl/

dr Tomasz Srokosz

Radca prawny, partner w Andersen Tax & Legal, Poland

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Jest cenionym specjalistą w zakresie prawa spółek, partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych, sporów sądowych i arbitrażowych, prawa ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Doradza przy przygotowaniu modeli prowadzenia gospodarki komunalnej z uwzględnieniem aspektów środowiskowych zarówno dla samorządów jak i inwestorów prywatnych. Wspiera podmioty publiczne, partnerów prywatnych i koncesjonariuszy, przy zawieraniu umów PPP. Reprezentuje klientów w procesach inwestycyjnych, w szczególności w zakresie obrotu nieruchomościami i prawa budowlanego. Jest pełnomocnikiem procesowym przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Krajową Izbą Odwoławczą, a także sądami arbitrażowymi. Autor publikacji naukowych oraz licznych artykułów prasowych dotyczących gospodarki komunalnej, zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji. Prelegent oraz uczestnik konferencji poświęconych m.in. problemom PPP, gospodarki komunalnej, prawa wodnego i zamówień publicznych. Członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

Elżbieta Stawarczyk

Radca prawny w Andersen Tax & Legal, Poland

Specjalizuje się w zakresie zagadnień związanych z podatkami dochodowymi, podatkiem od towarów i usług oraz postępowaniami podatkowymi i sądowo-administracyjnymi. Kompleksowo doradza w zakresie podatków bezpośrednich oraz podatku VAT na rzecz dużych i średnich przedsiębiorstw. Przeprowadza badania podatkowe nastawione na identyfikację obszarów ryzyk podatkowych oraz przyczyn ich wystąpienia zarówno pod kątem podatków dochodowych, jak i obrotowych. Bierze udział w postępowaniach podatkowych oraz administracyjnych, a także w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych. Uczestniczka oraz prelegentka warsztatów, konferencji oraz szkoleń podatkowych m.in. z zakresu podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych. Autorka publikacji prasowych na temat podatków dochodowych oraz podatku VAT.

dr Karolina Tobolska-Grela

Associate Partner
Radca prawny

Karolina Tobolska-Grela jest doktorem nauk prawnych oraz radcą prawnym.

W grupie UHY ECA kieruje działem doradztwa prawnego, wspierając Klientów w sprawach bieżących, jak również kryzysowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących kancelariach prawnych oraz w kancelarii doradztwa prawno-podatkowego.

Karolina prowadziła liczne projekty restrukturyzacyjne z zakresu przekształceń, fuzji i przejęć. Aktywnie doradzała przy  transakcjach aportowych, sprzedaży przedsiębiorstw i ich aktywów, zbywania udziałów i akcji spółek kapitałowych, jak również praw wspólników spółek osobowych. Wspierała  także klientów w procesie emisji obligacji korporacyjnych.

Karolina prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców, przede wszystkim spółek, w zakresie ich tworzenia, bieżącej działalności, przygotowania i negocjowania umów, restrukturyzacji, likwidacji i sukcesji działalności gospodarczej.

Specjalizuje się w prawie handlowym i cywilnym.

Karolina jest autorką publikacji z zakresu prawa spółek oraz prawa cywilnego, w tym współautorką monografii „Spółka komandytowo-akcyjna”.

Adam Trawiński

Associate Partner w Grupie UHY ECA
Doradca podatkowy

Doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale doradztwa podatkowo-prawnego jednej z firm Big4, gdzie uczestniczył w wielu projektach w szczególności dotyczących międzynarodowego prawa podatkowego oraz z dziedziny fuzji i przejęć. Ostatnio związany z wiodącą kancelarią doradztwa podatkowego w Polsce, w której wraz z zespołem zajmował się prowadzeniem projektów restrukturyzacyjnych.

W ramach UHY ECA Adam kieruje działem doradztwa podatkowego oraz zajmuje się rozwijaniem usług doradztwa prawnego dla polskich i zagranicznych podmiotów.

Adam jest ekspertem z zakresu podatku dochodowego, specjalizuje się m.in. w międzynarodowym prawie podatkowym  oraz zagadnieniach związanych z sukcesją i ochroną majątku. Adam jest autorem i współautorem komentarzy oraz artykułów z zakresu prawa podatkowego w prasie codziennej i czasopismach specjalistycznych.

Damian Wojnowski

Adwokat, partner

Specjalizuje się w doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych z zakresu prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego, w szczególności w procesach sądowych. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z sektora TMT oraz przedsiębiorstw energetycznych. Jako dyrektor działu prawnego jednego z liderów na rynku TPA spółek obrotu energią elektryczną odpowiadał za zarządzanie zespołem prawnym odpowiedzialnym za kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw działających m.in. w sektorze obrotu energią elektryczną, paliwem gazowym oraz odnawialnych źródeł energii. 

Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń z branży energetycznej. Regularnie występuje jako prelegent na licznych szkoleniach i konferencjach. 

Piotr Woźniak

Partner zarządzający
ACCA
Biegły rewident

Ukończył studia na wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
o specjalizacji Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Doświadczenie zdobywał w międzynarodowej firmie audytorskiej, gdzie zajmował się przeprowadzaniem badań i przeglądów sprawozdań finansowych. Posiada praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, sporządzania pakietów konsolidacyjnych, przekształceń sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF i HGB oraz realizacji zleceń Due Diligence i wyceny przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obsłudze rynków kapitałowych. W Grupie UHY ECA kieruje departamentem audytu. Aktywność zawodową rozwija nie tylko poprzez kierowanie pionem usług audytorskich, ale również poprzez prowadzone szkolenia, artykuły i publikacje z zakresu rachunkowości.

Grzegorz Zieliński

Dyrektor Regionalny w Europejskim Koncernie Finansowym OVB Allfinanz

Specjalizuje się w planowaniu finansowym pod kątem zabezpieczenia majątku, egzystencji i płynności finansowej Klientów indywidualnych i firmowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w w zarządzaniu i optymalizowaniu produktów oszczędnościowych i ubezpieczeniowych w zmieniających się realiach rynkowych. Odbył ponad 5000 rozmów biznesowych z Klientami, z których wyniósł bardzo bogate case-study zorientowane na zrozumienie sytuacji i potrzeb Klientów. Prelegent ponad 400 szkoleń z dziedziny finansów, uczestnik wielu międzynarodowych konferencji, które pozwoliły przenieść najlepsze wzorce i rozwiązania zachodnioeuropejskie w budowaniu świadomości ubezpieczeniowej oraz w sferze planowania zabezpieczenia kapitałowego.