dr Tomasz Srokosz

Radca prawny, partner w Andersen Tax & Legal, Poland

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Jest cenionym specjalistą w zakresie prawa spółek, partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych, sporów sądowych i arbitrażowych, prawa ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Doradza przy przygotowaniu modeli prowadzenia gospodarki komunalnej z uwzględnieniem aspektów środowiskowych zarówno dla samorządów jak i inwestorów prywatnych. Wspiera podmioty publiczne, partnerów prywatnych i koncesjonariuszy, przy zawieraniu umów PPP. Reprezentuje klientów w procesach inwestycyjnych, w szczególności w zakresie obrotu nieruchomościami i prawa budowlanego. Jest pełnomocnikiem procesowym przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Krajową Izbą Odwoławczą, a także sądami arbitrażowymi. Autor publikacji naukowych oraz licznych artykułów prasowych dotyczących gospodarki komunalnej, zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji. Prelegent oraz uczestnik konferencji poświęconych m.in. problemom PPP, gospodarki komunalnej, prawa wodnego i zamówień publicznych. Członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

Klaudia Raczek

Andersen Tax & Legal, Poland

Wspiera radców prawnych i adwokatów w obsłudze korporacyjnej spółek handlowych, prawie zamówień publicznych, prawie pracy, prawie ochrony środowiska, a także w zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych. Przygotowuje projekty umów, opinii i zalecenia prawne, a także sporządza pisma procesowe w sprawach cywilnych i gospodarczych z uwzględnieniem prawa własności intelektualnej. Wspiera w sporządzaniu niezbędnej dokumentacji na potrzeby procedury zamówień publicznych, a jako członek zespołu RODO opracowuje dokumentacje ochrony danych osobowych oraz przygotowuje klientów do stosowania przepisów RODO. Autorka publikacji naukowych, w tym rozdziału w monografii naukowej z zakresu prawa kolizyjnego.

Data spotkania: 08.04.2020

Godzina spotkania: 11:00

Sposób komunikacji: Microsoft Teams

Limit uczestników: 20

Rejestracja:

Zapisy na wybrane wydarzenie zostały zakończone. Prosimy o wybór innego terminu lub zapisanie się na listę rezerwową.